Σχεδιασμός κουζίνας

Σχεδιασμός κουζίνας

Σχεδιασμός κουζίνας

Από τους πιο σημαντικούς τομείς στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, είναι ο σωστός σχεδιασμός της κουζίνας. Σωστός σχεδιασμός σημαίνει:

Λειτουργικότητα

  • Επιλογή κατάλληλου συνδυασμού μηχανημάτων
  • Εξοικονόμηση χώρου
  • Εργονομία
  • Σωστή αναλογία χώρου κουζίνας με σάλα

Οικονομία

  • Λιγότερο προσωπικό, μεγαλύτερη απόδοση
  • Εξοικονόμηση χρημάτων με την αγορά του σωστού εξοπλισμού

Καθαριότητα

  • Εξάλειψη τυφλών σημείων στο χώρο της κουζίνας

Επαρκείς εξαερισμός

  • Εξάλειψη του καπνού και των οσμών

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συνεχής Υποστήριξη

Συνεχής Υποστήριξη

Προβολή

Προβολή

Οργάνωση θεματικών βραδιών

Οργάνωση θεματικών βραδιών

Σύνθεση Καταλόγου Μπαρ

Σύνθεση Καταλόγου Μπαρ

Οργάνωση Bar & Σχεδιασμός

Οργάνωση Bar & Σχεδιασμός

Εκπαίδευση Προσωπικού Κουζίνας

Εκπαίδευση Προσωπικού Κουζίνας

Επιλογή Προσωπικού Κουζίνας

Επιλογή Προσωπικού Κουζίνας

Κοστολόγηση Μενού & Υπηρεσιών

Κοστολόγηση Μενού & Υπηρεσιών

Σύνθεση Ειδικών Μενού

Σύνθεση Ειδικών Μενού

Οργάνωση κουζίνας

Οργάνωση κουζίνας