Οργάνωση κουζίνας

Οργάνωση κουζίνας

Οργάνωση κουζίνας

Το αμέσως επόμενο βήμα μετά το σχεδίασμά είναι η σωστή οργάνωση της κουζίνας έτσι ώστε να επιτύχουμε:

  • Επιλογή χρήσιμων και αναγκαίων μηχανημάτων και σκευών
  • Κατάλληλο προσωπικό
  • Σωστές διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συνεχής Υποστήριξη

Συνεχής Υποστήριξη

Προβολή

Προβολή

Οργάνωση θεματικών βραδιών

Οργάνωση θεματικών βραδιών

Σύνθεση Καταλόγου Μπαρ

Σύνθεση Καταλόγου Μπαρ

Οργάνωση Bar & Σχεδιασμός

Οργάνωση Bar & Σχεδιασμός

Εκπαίδευση Προσωπικού Κουζίνας

Εκπαίδευση Προσωπικού Κουζίνας

Επιλογή Προσωπικού Κουζίνας

Επιλογή Προσωπικού Κουζίνας

Κοστολόγηση Μενού & Υπηρεσιών

Κοστολόγηση Μενού & Υπηρεσιών

Σύνθεση Ειδικών Μενού

Σύνθεση Ειδικών Μενού

Οργάνωση κουζίνας

Οργάνωση κουζίνας