Επιλογή Προμηθευτών

Επιλογή Προμηθευτών

Επιλογή Προμηθευτών

Σημαντικό κομμάτι για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησής σας είναι η επιλογή κατάλληλων προμηθευτών οι οποίοι θα πρέπει να είναι

  • Αξιόπιστοι
  • Γρήγοροι
  • Ευέλικτοι
  • Να συνεργάζονται με επιχειρήσεις επώνυμες, οργανωμένες και πιστοποιημένες.

Είναι λίγα από τα πολλά που θα πρέπει να προσέξετε για την επιλογή των συνεργατών, προμηθευτών σας.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συνεχής Υποστήριξη

Συνεχής Υποστήριξη

Προβολή

Προβολή

Οργάνωση θεματικών βραδιών

Οργάνωση θεματικών βραδιών

Σύνθεση Καταλόγου Μπαρ

Σύνθεση Καταλόγου Μπαρ

Οργάνωση Bar & Σχεδιασμός

Οργάνωση Bar & Σχεδιασμός

Εκπαίδευση Προσωπικού Κουζίνας

Εκπαίδευση Προσωπικού Κουζίνας

Επιλογή Προσωπικού Κουζίνας

Επιλογή Προσωπικού Κουζίνας

Κοστολόγηση Μενού & Υπηρεσιών

Κοστολόγηση Μενού & Υπηρεσιών

Σύνθεση Ειδικών Μενού

Σύνθεση Ειδικών Μενού

Οργάνωση κουζίνας

Οργάνωση κουζίνας