Εκπαίδευση Προσωπικού Κουζίνας

Εκπαίδευση Προσωπικού Κουζίνας

Εκπαίδευση Προσωπικού Κουζίνας

Για να μπορείτε να λειτουργήσετε την επιχείρησή σας θα πρέπει το προσωπικό να εκπαιδευτεί από ανθρώπους που έχουν εμπειρία στο χώρο της μαζικής εστίασης.

  • Γνώση βασικών τρόπων υγιεινής
  • Εκμάθηση τρόπου σκέψης σωστής αποθήκευσης υλικών και τροφίμων
  • Εκπαίδευση πάνω στα μενού που έχουν επιλεγεί
  • Σωστή διαχείριση και αποθήκευση σκευών και υλικών
  • Μείωση απωλειών με την εκμάθηση ανακύκλωσης υλικών και τροφών •Διαχωρισμός εργασιών
  • Εκμάθηση σωστής χρήσης μηχανημάτων και εργαλείων

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συνεχής Υποστήριξη

Συνεχής Υποστήριξη

Προβολή

Προβολή

Οργάνωση θεματικών βραδιών

Οργάνωση θεματικών βραδιών

Σύνθεση Καταλόγου Μπαρ

Σύνθεση Καταλόγου Μπαρ

Οργάνωση Bar & Σχεδιασμός

Οργάνωση Bar & Σχεδιασμός

Εκπαίδευση Προσωπικού Κουζίνας

Εκπαίδευση Προσωπικού Κουζίνας

Επιλογή Προσωπικού Κουζίνας

Επιλογή Προσωπικού Κουζίνας

Κοστολόγηση Μενού & Υπηρεσιών

Κοστολόγηση Μενού & Υπηρεσιών

Σύνθεση Ειδικών Μενού

Σύνθεση Ειδικών Μενού

Οργάνωση κουζίνας

Οργάνωση κουζίνας